PROJELER

2015-2019 Yılları Arasında Desteklenen 2209-A ve 2209-B Tübitak Öğrenci Projeleri

2209-A ve 2209-B PROJELERİ
No Danışman Proje Ekibi Proje Başlığı
1 Prof. Dr. Ayşegül TOPAL SARIKAYA/Araş. Gör. Gülşen UZ Buse Çim Çeşitli Antidepresan ve Konsantrasyon Artırıcı İlaçların Genotoksik Comet Yöntemiyle Etkilerinin Schizosaccharomyces pombe Mayasında Araştırılması konulu proje
2 Prof. Dr. Ayşegül TOPAL SARIKAYA/Araş. Gör. Gülşen UZ Prof. Dr. Ayşegül TOPAL SARIKAYA/Araş. Gör. Gülşen UZ Schizosaccharomyces pombe’de Magnezyum Kısıtlamasının Hücre Döngüsü Üzerine Etkisi
3 Prof. Dr. Ayşegül TOPAL SARIKAYA/Araş. Gör. Gülşen UZ Gamze OTURAK
Hilal Nur EZBER
Esra Büşra DURDU
Schizosaccharomyces pombe’de Magnezyum Transport Sisteminin Çoklu İlaç Direnci (MDR) ile İlişkisi
4 Prof. Dr. Ayşegül TOPAL SARIKAYA/Araş. Gör. Gülşen UZ Tuğba PESEN Potasyum-Kalsiyum Alınımındaki Düzensizliklerin Glukoz Taşıyıcılarının Anlatımı Üzerindeki Etkileri
5 Prof. Dr. Ayşegül TOPAL SARIKAYA/Araş. Gör. Gülşen UZ Cansu TATAR Schizosaccharomyces pombe’de Magnezyum Transport Sisteminin Çoklu İlaç Direnci (MDR) ile İlişkisi
Meltem AŞÇIOĞLU
Elif SAKIZ
Ebru KILIÇ
6 Doç. Dr. Cenk KIĞ Verda KÜTÜK Türkiye Kökenli Hastalık Etmeni Küf Salgılarının Memeli Hücreleri Üzerindeki Fizyolojik Etkileri
Gizem ÖZTÜRK
Büşra UZUN
Beyzanur HELVACI
7 Doç. Dr. Cenk KIĞ Olga KÖŞKER Alfa-Thujone Molekülünün Meme Kanseri Hücreleri Üzerindeki Fizyolojik Etkilerinin Araştırılması
Şeyda KARADURAN
Gizemnur KIŞLA
Şeyda DEMİR
8 Doç. Dr. Sibel YILMAZ Şeyda Nur Tel  Nazal Polipozis Tanısı İçin Marker Olarak Kullanılabilecek İnsan Endojen Retrovirüslerinin Belirlenmesi
Begüm Vatansever
9 Doç. Dr. Sibel YILMAZ Umut Karatekin Fare embriyonik fibroblast hücrelerinde kültür süresine bağlı olarak meydana gelen DNA metilasyon değişimlerinin belirlenmesi
Berçem Bayram
10 Doç. Dr. Sibel YILMAZ Merve Seda İbişoğlu Schizosaccharomyces pombe Mayasinda Abiyotik Stresin Retrotranspozon Hareketliligine Olan EtkisininBelirlenmesi
Cansu Yalçıngil
11 Doç. Dr. Emre YÖRÜK
Doç. Dr. Sibel YILMAZ
Sena GÜR
Fatma Betül KARAKÜŞ
Çeltik (Oryza Sativa) Türünde CBDP Temelli Polimorfizm Uygulamasının Geliştirilmesi
12 Doç. Dr. Sibel YILMAZ Şevval Nur KAYA
Halenur ODABAŞI
Aleyna KARATAŞ
Schizosaccharomyces pombe mayasında qPCR temelli gen ekspresyon analizleri için kullanılabilecek referans gen primerlerinin geliştirilmesi
13 Doç. Dr. Sibel YILMAZ Pınar TOPRAK Saccharomyces cerevisiae Mayasında Retrotranspozon Temelli Marker Yönteminin Geliştirilmesi
14 Dr. Öğr. Üyesi
M. Fatih SEYHAN / Doç. Dr. Sibel YILMAZ
Erkan ÇELİK
Mert DURMUŞ
M. Furkan ERKAN
MCF-7 Hücre Hattına Uygulanan Kurkuminin DCR2/TRAIL-R4 Ekspresyonu Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
15 Dr. Öğr. Üyesi
M. Fatih SEYHAN
Talat Yasin ACAR Aloinin MDA-MB-231 Hücre Hattındaki Antianjiyogenik Etkinliğinin Belirlenmesi
16 Dr. Öğr. Üyesi
M. Fatih SEYHAN
Rümeysa Fatma BALABAN C-Phycocyanin ve Flavonoid Kombinasyonlarının MDA-MB-231 Hücre Hattı Üzerindeki Antikarsinojenik Etkilerinin Belirlenmesi
17 Prof. Dr. Tülay İREZ Gizem KAYA İleri Oligoastenoteratozoospermik Hastaların Semen Örneklerinde Sperm Histon Metilasyonlarının Araştırılması
18 Doç. Dr. Emre YÖRÜK Ayşe Server Sezer  Bitki Türevli Bileşiklerin Fusarium culmorum Üzerindeki Etkilerinin Fenotipik ve Genetik Düzeyde İncelenmesi
 Özlem Sefer
Zeynep Konukçu
19 Doç. Dr. Emre YÖRÜK Seda Nur SEVENCAN Bitkisel bileşiklerin şeker pancarında hastalık oluşturan Cercospora beticola üzerindeki etkilerinin fenotipik ve genetik seviyede incelenmesi
Ceren YILMAZ
20 Doç. Dr. Emre YÖRÜK Elif Sedef Develi Fusarium graminearum ve F. culmorum Türlerinde Korunmuş DNA Temelli Polimorfizm Uygulamasının Geliştirilmesi
21 Doç. Dr. Emre YÖRÜK Mehmet Eraslan Buğday’da (Triticum aestivum L.) Tuz Stresi ile İlişkili WRKY Transkripsiyon Faktörlerinin Belirlenmesi
Sena Sefalı
22 Doç. Dr. Emre YÖRÜK Beyzanur İRİÇ Mikroorganizma Genomlarından Kullanıma Hazır DNA Boyut Markırlarının Geliştirilmesi
23 Doç. Dr. Emre YÖRÜK Nursema DERE Safrole maddesinin antifungal zirai ilaç kullanım potansiyelinin belirlenmesi
24 Doç. Dr. Emre YÖRÜK Esma ÖZSOY Türkiye’de başak yanıklığı hastalığı oluşturan Fusarium izolatlarında Propiconazol zirai ilaç direncinin saptanması
25 Doç. Dr. Emre YÖRÜK Zeynep Danışman
Nur Otmanlı
İrem Özcanbaz
6. Eugenol ve Camphor Esansiyel Yag Bilesenlerinin Fusarium graminearum Üzerindeki Sinerjitik Etkisine Dair
Moleküler Yaklasımlar
26 Doç. Dr. Emre YÖRÜK Şevval Aydın
İrem Fırat
7. Tetrakonazol Zirai Ilacı ve Eugenol Esansiyel Yag Bileseninin Fusarium graminearum `da Meydana Getirdigi
Degisimler
27 Doç. Dr. Emre YÖRÜK Işıl Melis Zümrüt Bitki Esansiyal Yağ Bileşenlerinin Fusarium culmorum Üremesi ve Toksin Üretimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
28 Doç. Dr. Emre YÖRÜK Ecem Ayşegül SARIALİOĞLU Halkasal plazmid DNA vektör sistemlerinden küt uçlu lineer vektör sistemlerinin geliştirilmesi
Ervanur TÜRKMEN
29 Dr. Öğr. Üyesi Hızlan Hıncal AĞUŞ Onurcan Öğretici RNAinterferans Mekanizması Bozulmuş Maya Modelinde DNA Hasarına Karşı Hücrenin Oluşturduğu Yanıtın Moleküler Biyolojik Yöntemlerle Araştırılması
İrem Şenman
30 Dr. Öğr. Üyesi Hızlan Hıncal AĞUŞ Ezgi DERİNÖZ Alpha-Thujone Maddesinin Maya Modelinde Antioksidan Metabolizmasına ve Apoptoz Mekanizmasına Etkisinin Moleküler Biyolojik Yöntemlerle Araştırılması
Gizem KÖK
31 Dr. Öğr. Üyesi Hızlan Hıncal AĞUŞ Sedanur YILMAZ Bitkisel Esansiyel Yağlardan Camphor Maddesinin Maya Modelinde Hücre Ölüm Mekanizmalarına Etkisinin Moleküler Biyolojik Yöntemlerle Araştırılması
Cansın Ogeday ŞENGÖZ
32 Dr. Öğr. Üyesi Defne Gümüş Firdevs Deniz Camadan Üropatojen E. coli suşlarında sınıf  I, II ve III  integron varlığının antibiyotik  direnci ile ilişkilendirilmesi
Merve Oral
33 Dr. Öğr. Üyesi Defne Gümüş Mert Çalışkan Stafilokok suşlarında sınıf I, sınıf II ve sınıf III integronların varlığının antibiyotik direnci ile ilişkilendirilmesi
Selen Özdemir
Açelya Gümüş
Yelda Işıkbay
Aybüke Özer
34 Dr. Öğr. Üyesi Defne Gümüş Dr. Öğr. Üyesi Defne Gümüş Antibiyotiklerin üropatojen Escherichia coli (E. coli) suşunda virulans genlerinin anlatımı (ekspresyonu) üzerine etkisi
35 Dr. Öğr. Üyesi Defne Gümüş Dr. Öğr. Üyesi Defne Gümüş İnsülinin ve glikozun standart E. coli suşunda mar operonunun ekspresyonu üzerine etkisinin araştırılması
36 Dr. Öğr. Üyesi Defne Gümüş Dr. Öğr. Üyesi Defne Gümüş Aktif Akciğer Tüberkülozlu Hastaların MikroRNA Profillerinin Belirlenmesi: Küçük Ölçekli Bir Ön Çalışma
37 Dr. Öğr. Üyesi Defne Gümüş Dr. Öğr. Üyesi Defne Gümüş İdrar yolu infeksiyonu etkeni olan E. coli suşlarında çeşitli integron tiplerinin varlığının gösterilmesi
38 Dr. Öğr. Üyesi Shiva Akhavantabasi Büşra Nur Sivritepe ETS-1 geninin MCF7 meme kanseri hücre hattında kalıcı ektopik ifadesi
Marlin Kristin Yıldız
Alper Çalışkan
39 Dr. Öğr. Ü. Gül İpek GÜNDOĞAN Talat Yasin ACAR Portakal Yağı, Ökaliptol, Kloroform ve Ksilenin Osteoblastlar ve Fibroblastlar Üzerindeki Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması
Rümeysa Fatma BALABAN

 

2015-2019 Yılları Arasında Desteklenen TÜBİTAK ve BAP Kaynaklı Projeleri

BAP-TÜBİTAK PROJELERİ
No Proje Adı Proje Ekibi Projeyi Yürüten Kuruluşun/ların adı Fakülte Proje Fon Sağlayan Kuruluş/lar Proje Bütçesi ** Para Birimi Devam/Tamamlandı
1 Terpinolen Molekülünün Östrojen Bağımlı ER+ (MCF-7 ve ZR-75-1) Meme Kanseri Hücrelerinde Programlı Hücre Ölümüne Etkilerinin Araştırılması Hızlan Hıncal AĞUŞ, Cenk KIĞ İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi TÜBİTAK 30.000,00 TL Tamamlandı
2 Maya Hücresinin (Schizosaccharomyces Pombe) Apoptoz ve Otofaji Modeli Olarak Geliştirilmesi ve Bazı Sentetik ve Bitkisel Kaynaklı Potansiyel Anti-Kanser İlaç Adaylarının Hücresel ve Biyokimyasal Etki Mekanizmalarının Anlaşılması Hızlan Hıncal AĞUŞ, Cenk KIĞ İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi TÜBİTAK 44.920,88 TL Devam
3 Fusarium Türlerinde Genom Boyunca  ve Gene Özgün Epigenetik Analizler Emre Yörük, Sibel Yılmaz İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi TÜBİTAK 30.000,00 TL Tamamlandı
4 Fusarium Türlerinde Miselyum Renklenmesinin Moleküler Analizi Emre Yörük, Gülruh Albayrak İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi TÜBİTAK 60.000,00 TL Tamamlandı
5 Myrcene’in Fusarium graminearum ve F. culmorum Üzerindeki Etkilerinin  Genetik, Epigenetik ve Transkript  Seviyelerinde Analizi Emre Yörük, Özlem Sefer İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İYYÜ BAP 15.000 TL Devam
6 Bor ve Kemoterapatiklerle Oluşturulan Kombinasyonun Meme Kanseri Hücreleri Üzerinde In Vitro Etkisinin Belirlenmesi Gül İpek Gündoğan, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İÜ BAP   TL Devam
Başak Ulkay, Recep Ergun
7 Türkiye’de Yayılış Gösteren Achillea pyrigia, A. goniocephala ve A. sipikorensis (Asteraceae) Türlerinin Hplc-Dad-Esi-Q-Tof-Ms ile Fenolik Bileşiklerinin Belirlenmesi, Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi ve Sitotoksik Etkili Bileşiklerinin İzolasyonu Mine Küçüker, Defne Gümüş, Fatma Kalaycı Yüksek İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi TÜBİTAK   TL Devam
8 Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) suşlarının moleküler epidemiyolojileri ve antimikrobik maddelere duyarlılıklarının araştırılması Mine Küçüker, Defne Gümüş, Fatma Kalaycı Yüksek İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İÜ BAP   TL Devam
9 Evcil hayvanlardan izole edilen E. coli suşlarında sınıf I, II ve III integron varlığının antibiyotik direnci ile ilişkilendirilmesi Mine Küçüker, Defne Gümüş, Fatma Kalaycı Yüksek İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İYYÜ BAP 15.000 TL Devam

 

 

19 MART 2020

https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center ; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MN908947 ; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/sars-cov-2-seqs/