MOBİLOM

Prof. Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya

Doç. Dr. Cenk Kığ

Doç. Dr Sibel Yılmaz

Doç. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi

Mol. Biy. M. Seda İbişoğlu

Mobilom araştırma grubumuz, çeşitli stres etmenleri ve hastalıkların, hareketli (mobil) DNA dizileri üzerine olan etkilerini araştırmaktadır. Çalışmalarımızı bitki, maya ve insan mobil elementleri ile yürütmekteyiz.

 

Mobil genetik elementler (Transpozonlar) tüm canlıların genomunda bulunan hareketli DNA dizileridir. İnsan genomunun %45’i, bitki genomlarının %15-90’ı ve maya genomunun %0.8-3’ü bu dizilerden oluşmaktadır.

Bu dizilerin genomdaki hareketleri; yeni varyetelerin oluşumuna, organ gelişimine ve stres etmenlerine karşı savunma mekanizmalarının geliştirilmesine katkıda bulunurken, normalin dışındaki aktiviteleri  kanser, şizofreni ve çeşitli nörodejeneretif hastalıkların oluşumuna sebep olmaktadır.

Kongre Katılımlarımız, ve Yayınlarımıza Örnekler

  • Kepekci, A.H., Ibisogu, M.S., Yilmaz, S., Kig, C., 2019, Inter-retrotransposon polymorphism polymerase chain reaction as a tool for screening HERV polymorphisms in nasal mucosal swabs, ENT Updates, 9(2): 159-165.
  • Turgut, F. E., Tufan, A. F., Yılmaz, S., Gözükırmızı, N. 2017, Identification of Rice Retrotransposons in Barley, International Gereen Biotechnology Congress. 11-13 September, Istanbul /TURKEY
  • Ibisoglu, M. S., Yalcingil, C., Yilmaz, S. 2017, Stress Induced LTR-Retrotransposon Activation in S. pombe, International DNA Day and Genome Congress. 24-28 April, Kırsehir/TURKEY
  • Guliyev, M., Yılmaz, S., Sahin, K., Marakli, S., Gozukırmızı, N. 2013, Human Endogenous Retrovirus-H Insertion Screening, Molecular Medicine Reports, 7(4):1305-1309. 

Yürüyen ve Başvuru Aşamasında Olan Projelerimiz

  • Nazal poliplerde marker olarak kullanılabilecek insan transpozonlarının belirlenmesi
  • Tip I diyabet tanısında kullanılabilecek transpozonların belirlenmesi
  • S. pombe mayasında strese karşı oluşturulan yanıtta transpozonların rolleri
  • Transpozonların önemli ürün bitkilerinin evrimsel gelişimine etkileri
  • Kök hücrelerin pasaj sayısına bağlı olarak meydana gelen anormal transpozon hareketleri.

 

 

19 MART 2020

https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center ; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MN908947 ; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/sars-cov-2-seqs/