TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Prof. Dr. A. Mine KÜÇÜKER

Dr. Ö. Üyesi GÜMÜŞ

Dr. Ö. Üyesi FATMA KALAYCI YÜKSEK

Dr. Ö. Üyesi Merve BİLGİN

Dr. Ö. Üyesi Derya BAYIRLI

ARAŞTIRMA KONULARIMIZ

 

 • Çeşitli klinik ve çevre suşlarında antibiyotiklere direnç ve direnç genlerinin araştırılması;
 • Çeşitli bakterilerde virulans genleri ve virulans faktörlerinin varlığının araştırılması;
 • Hareketli genetik elemanlarda kodlanan antibiyotik direnç genleri;
 • Bakterilerde genotiplendirme;
 • Özel bitki ekstrelerinin antimikrobik aktivitelerinin araştırılması konularında çalışmalarımız yürütülmektedir.

YÜRÜRLÜKTE OLAN VE BAŞVURU AŞAMASINDA OLAN PROJELERİMİZ

 

 

 • Üropatojen E. coli suşlarında sınıf I, II ve III integron varlığının antibiyotik direnci ile ilişkilendirilmesi. (2019)
 • Stafilokok suşlarında sınıf I, sınıf II ve sınıf III integronların varlığının antibiyotik direnci ile ilişkilendirilmesi.
 • Çeşitli klinik örneklerden izole edilen MRSA suşlarının moleküler epidemiyolojileri, antimikrobiklere ve dezenfektanlara duyarlılıkları.
 • Türkiye’de Yayılış Gösteren Achillea pyrigia, A. goniocephala ve A. sipikorensis (Asteraceae) Türlerinin Hplc-Dad-Esi-Q-Tof-MS ile Fenolik Bileşiklerinin Belirlenmesi, Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi ve Sitotoksik Etkili Bileşiklerinin İzolasyonu. 
 • Gram negatif bakterilerde plazmid aracılı aktarılan kolistin direnç genlerinin araştırılması.

YAYINLARIMIZ VE KATILDIĞIMIZ KONGRELER

 • Probiyotik Laktobasil Türlerinin Streptococcus mutans’ın Çeşitli Virülans Genlerinin Ekspresyonları Üzerine Etkilerinin Araştırılması 
 • Aktif Akciğer tüberkülozlu hastaların mikroRNA profillerinin belirlenmesi; küçük ölçekli bir ön çalışma
 • Gumus D., Yoruk E., Kalayci Yuksek F., Uz G., Topal Sarikaya A., Ang Kucuker M. “The Effects of Insulin and Glucose on Different Characteristics of a UPEC: Alterations in Growth Rate and Expression Levels of some Virulence Genes” Clinical Laboratory 2017;63:1589-1597 (SCI-E) 
 • Central European Symposium on Antimicrobials and Antimicrobial Resistance CESAR. Primosten-Croatia, September 23-26, 2012.
 • The 5th Congress of European Microbiologist FEMS, Leipzig-Germany, July 21-25, 2013.
 • FEMS 2015 Congress (The 6th Congress of European Microbiologist) Holland, Maastrich, 7-11 June 2015.
 • FEMS 2017 Congress (The 7th Congress of European Microbiologist) Spain, Valencia, 9-13 July 2017.
 • 10th Microbiologica Balcanica (Balcan Microbiology Congress) Bulgaria, Sofia, 15-18 November 2017
 • 38. Uluslararası Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, 04-08 Kasım 2018.
 • FEMS 2019 Congress (The 8th Congress of European Microbiologist) Scotland, Glasgow, 7-11 July 2019.
 • International Forum on Infectious Diseases (IFID 2019), İstanbul, 21-24 Mart 2019.
 • Bayırlı-Turan D, Gümüş D, Kalaycı-Yüksek F, Kuruoğlu T, Pamukcu A, Şerefhanoğlu K: A retrospective study of Influenza Rapid Antigen Test Positivity with Drug Prescribing and Clinical Symptoms. Turk J Clin Lab 2019; 10: 149-155. (TR Dizin)
 • Bayırlı-Turan D., Kuruoğlu T., Gümüş D., Kalaycı-Yüksek F., Şerefhanoğlu K. Seroprevalence of HBsAg and anti-HCV For Patients Who Admitted to Third Step Hospital: Six-Year Retrospective Data. Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 2019;58(2):149-153. (TR Dizin) 
 • Bayırlı-Turan D, Kuruoğlu T, Gümüş D, Kalaycı-Yüksek F, Şerefhanoğlu K: Evaluation of Factors that may Cause False Positive Growth Signals in Blood Cultures-As the Word ‘Factors’ will Include Both Microbial and Patients as well as Others. Int J Clin Med Microbiol 2018, 3: 137. (Uluslararası hakemli dergi)

19 MART 2020

https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center ; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MN908947 ; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/sars-cov-2-seqs/