DİĞER FAALİYETLER

JOURNAL CLUB ETKİNLİKLERİ

LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ, LİSANS ÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI VE KURUM DIŞI STAJYERLER

 

19 MART 2020

https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center ; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MN908947 ; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/sars-cov-2-seqs/