İNFEKSİYON BİYOLOJİSİ

Prof. Dr. A. Mine KÜÇÜKER

Doç. Dr. Zeynep DOĞUSAN

Dr. Ö. Üyesi Defne GÜMÜŞ

Dr. Ö. Üyesi Derya BAYIRLI

Dr. Ö. Üyesi FATMA KALAYCI YÜKSEK

Dr. Ö. Üyesi Gül İpek Gündoğan

Ar. Gör. Gülşen Uz

ARAŞTIRMA KONULARIMIZ

 

 • Konak-Mikrop İlişkisi;
 • Mikrobiyal Ekoloji;
 • Mikrobiyal Endokrinoloji;
 • Hücre kültüründe  gerçekleştirilen infeksiyon modellerinde patojen – konak etkileşimleri (üreme, adhezyon, invazyon)
 • Mikrobiyal Patogenez;
 • İnfeksiyon etkenleri ve dağılımları;
 • Sitokin sinyal yolakları konularında çalışmalarımız yürütülmektedir.

YÜRÜRLÜKTE OLAN VE BAŞVURU AŞAMASINDA OLAN PROJELERİMİZ

 

 • Üropatojen E. coli suşlarında sınıf I, II ve III integron varlığının antibiyotik direnci ile ilişkilendirilmesi. (2019)
 • Stafilokok suşlarında sınıf I, sınıf II ve sınıf III integronların varlığının antibiyotik direnci ile ilişkilendirilmesi. (2017)
 • İnsülinin ve glikozun standart E. coli suşunda mar operonunun  ekspresyonu üzerine etkisinin araştırılması. (2016)
 • Antibiyotiklerin üropatojen Escherichia coli suşunda virulans genlerinin anlatımı (ekspresyonu) üzerine etkisi. (2015)
 • Norepinefrin ve östradiolün E. coli suşlarında farklı gen ekspresyonları üzerine olası etkisi.  (planlanmakta)
 • Çeşitli sitokinlerin klinik UPEC suşlarında üreme ve gen ekspresyonu üzerine etkisi. (planlanmakta)
 • Kan donörlerinde HIV, HBV, HCV ve sifiliz seroprevalansı.
 • Semptomatik üretritli erkek hastalarda etiyolojik etkenler.
 • Hızlı influenza tanı testlerinin  akılcı antibiyotik kullanımı üzerine etkisi.
 • Alzheimer tanısında kullanıcak kan temelli biyomarker adaylarının validasyonu.

YAYINLARIMIZ VE KATILDIĞIMIZ KONGRELER

 • FEMS 2019 Congress (The 8th Congress of European Microbiologist) Scotland, Glasgow, 7-11 July 2019.
 • International Forum on Infectious Diseases (IFID 2019), İstanbul, 21-24 Mart 2019.
 • Gümüş D., Kalaycı-Yüksek F., Sefer Ö., Yörük E., Uz G., Anğ Küçüker M. The roles of hormones in the modulation of growth and virulence genes’ expressions in UPEC strains. Microbial Pathogenesis 132 (2019) 319–324. (SCI)
 • 38. Uluslararası Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, 04-08 Kasım 2018.
 • Gümüş D., Kalaycı-Yüksek F., Uz G., Bilgin M., Anğ Küçüker M. İnsülin, Norepinefrin ve Östradiolün Çeşitli Mikroorganizmaların Üremesi Üzerine Etkisi. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 2018; 48(3):180-186 (TR Dizin) 
 • Gümüş D., Kalaycı-Yüksek F., Yörük E., Uz G., Çelik E., Arslan C., Aydın E. M., Canlı C., Anğ-Küçüker M. Alterations of growth rate and gene expression levels of UPEC by antibiotics at sub-MIC. Folia Microbiologica, 2018; 63:451–457.  (SCI)
 • Gumus D., Yoruk E., Kalayci Yuksek F., Uz G., Topal Sarikaya A., Ang Kucuker M. “The Effects of Insulin and Glucose on Different Characteristics of a UPEC: Alterations in Growth Rate and Expression Levels of some Virulence Genes” Clinical Laboratory 2017;63:1589-1597 (SCI-E) 
 • 8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, Ankara, 4-7 Haziran 2014.
 • FEMS 2015 Congress (The 6th Congress of European Microbiologist) Holland, Maastrich, 7-11 June 2015.
 • 12. Antimikrobik Kemoterapi Günleri. Askeri Müze-Harbiye-İstanbul.,  2016.
 • FEMS 2017 Congress (The 7th Congress of European Microbiologist) Spain, Valencia, 9-13 July 2017.
 • 10th Microbiologica Balcanica (Balcan Microbiology Congress) Bulgaria, Sofia, 15-18 November 2017

 

 

 

 

19 MART 2020

https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center ; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MN908947 ; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/sars-cov-2-seqs/