TIBBİ BİYOLOJİ

Prof. Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya

Doç. Dr. Cenk Kığ

Dr. Ö. Üyesi Şeref Kamil Basmacıoğlu

Doç. Dr. Sibel Yılmaz

Doç. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi

Ar. Gör. Varol Güler

Ar. Gör. Gülşen Uz

Mol. Biy. M. Seda İbişoğlu

ARAŞTIRMA KONULARIMIZ

  • DNA dizilerindeki farklılıkların hastalıklarla olan ilişkisi
  • Hastalıklara neden olan değişimlerin moleküler temeli (sinyal ve düzenleme mekanizmaları)
  • Hastalıkların moleküler mekanizması
  • Terapötik potansiyeli olabilecek moleküllerin test edilmesi

YÜRÜRLÜKTE OLAN VE BAŞVURU AŞAMASINDAKİ PROJELERİMİZ

  • Diyabet ile korelasyon gösterebilecek DNA polimorfizmlerinin araştırılması (TÜBİTAK-1919B011501261, 2209-A projesi)
  • Nazal polipozis etiyolojisinde retrotranspozon polimorfizmlerinin olası etkilerinin araştırılması (başvuru aşamasında)
  • Bitki Ekstraktlarının Nazal Mukoza Hücre Kültürleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması (başvuru aşamasında)

YAYINLARIMIZ VE KATILDIĞIMIZ KONGRELER

Cenk Kığ,  Ahmet Özkan,  Nilsu Kalaycı,  Buğrahan Şimşek,  Varol Güler, Şeref Kamil Basmacıoğlu,  Ayşegül Topal Sarıkaya (2017) TBGK-2017 Kongre Kitabı, s:147, PS-116. XV. Ulusal Tibbi Biyoloji ve Genetik Kongresi –  (26-29 Ekim, 2017- Fethiye) 

 

 

 

 

19 MART 2020

https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center ; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MN908947 ; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/sars-cov-2-seqs/