MOLEKÜLER HÜCRE ÖLÜMÜ

DR. ÖĞR. ÜYESİ HIZLAN H. AĞUŞ

Doç. Dr. Cenk Kığ

Doç. Dr. BEDİA PALABIYIK

Mol. Biy. Ahsen ÇETİN

ARAŞTIRMA KONULARIMIZ

 

 • Programlı hücre ölüm yollarından apoptoz, otofaji ve lipotoksisitenin maya modelinde araştırılması
 • Bitkisel/fungal kökenli aday terapötik maddelerin insan hücre kültürü ve model organizmalar üzerindeki etkileri
 • Hücrelerdeki düzenleme mekanizmaları ve sinyal sistemleri
 • İnsan hastalıklarının neden olduğu hücresel değişimlere bağlı moleküler etkilerin model organizmalarda araştırılması

YÜRÜRLÜKTE VEYA BAŞVURU AŞAMASINDA OLAN PROJELERİMİZ

 

 • TÜBİTAK 1002 projesi: Maya hücresinin (Schizosaccharomyces pombe) apoptoz ve otofaji modeli olarak geliştirilmesi ve bazı sentetik ve bitkisel kaynaklı potansiyel anti-kanser ilaç adaylarının hücresel ve biyokimyasal etki mekanizmalarının anlaşılması
 • TÜBİTAK 1002 projesi: Terpinolen Molekülünün Östrojen Bağımlı ER+ (MCF-7 ve ZR-75-1) Meme Kanseri Hücrelerinde Programlı Hücre Ölümüne Etkilerinin Araştırılması
 • Alfa-thujone Molekülünün Meme Kanseri Hücreleri Üzerindeki Fizyolojik Etkilerinin Araştırılması
 • Camphor Maddesinin Maya Modelinde Hücre Ölüm Mekanizmalarına Etkisinin Moleküler Biyolojik Yöntemlerle Araştırılması
 • Alfa-Thujone Maddesinin Maya Modelinde Apoptoz Mekanizmasına Etkisinin Moleküler Biyolojik Yöntemlerle Araştırılması
 • Linalool Maddesinin Programlı Hücre Ölümünde Mekanistik Olarak Araştırılması
 • Alfa-Terpineol Maddesinin Programlı Hücre Ölüm Yolları Üzerine Etkilerinin Araştırılması
 • Türkiye Kökenli Hastalık Etmeni Küf Salgılarının Memeli Hücreleri Üzerindeki Fizyolojik Etkilerinin Araştırılması

YAYINLARIMIZ VE KATILDIĞIMIZ KONGRELER

1)  Agus H. H., Sengoz C. O., Yilmaz S. (2019) Oxidative Stress-Mediated Apoptotic Cell Death Induced by Camphor in sod1-Deficient Schizosaccharomyces pombe. Toxicol. Res. 8: 216-226. DOI: 10.1039/C8TX00279G. Impact factor: 1.90

2) Agus H. H., Sarp C., Cemiloglu M. (2018) Oxidative stress and mitochondrial impairment mediated apoptotic cell death induced by terpinolene in Schizosaccharomyces pombe. Toxicol. Res. 7: 848-858. DOI: 10.1039/C8TX00100F. Impact factor: 2.35

3)  Yılmaz, S., Sengoz, C. O., Agus, H. H. (2018) Apoptotic Cell Death Induced by Camphor in the Fission Yeast (S.pombe). VI. International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, PT 012, September 5-8, İzmir.

4)  Sengoz, C. O., Yilmaz, S., Agus, H. H. (2018) Oxidative Stress and Mitochondrial Disruption Induced by Camphor in the Fission Yeast (S. pombe). VI. International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, PT 011, September 5-8, İzmir.

5)  Agus, H. H. (2018) Effects of Stearic Acid on Programmed Cell Death Mechanisms of the Fission Yeast (S. pombe). Oral Presentation. VII. International Molecular Biology and Biotechnology Congress, April 25-27, Konya.

6)  Cemiloglu, M., Sarp, C, Sengoz, C. O., Agus, H. H. (2018) Effects of Terpinolene on Antioxidant Enzyme System of the Fission Yeast (S. pombe). VII. International Molecular Biology and Biotechnology Congress, April 25-27, Konya.

 

19 MART 2020

https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center ; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MN908947 ; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/sars-cov-2-seqs/