BİTKİ PATALOJİSİ

Doç. Dr. Emre YÖRÜK

Ar. Gör. Özlem SEFER

Prof. Dr. Gülruh ALBAYRAK

Uzm. Mol. Biy. Tuğba TEKER

Prof. Dr. Tapani Yli-Mattila

ARAŞTIRMA KONULARIMIZ

 • Türkiye’de arpa ve buğday tarlalarında %70’e kadar ekin kaybına neden olan mantarlara özgün ilaç taraması
 • Arpa ve buğday patojeni mantarların ürettikleri zehirli maddelerin belirlenmesi ve genetik mühendisliği ile üretimlerinin durdurulması
 • Sentetik bileşiklerin mikroorganizmalar üzerindeki oksidatif stres, apoptoz, epigenetik ve sitotoksisite analizleri
 • Gen susturma ve yüksek oranda gen anlatımı hedefleyen vektör geliştirme
 • Bitki patojeni mantar popülasyonlarında genetik akrabalık analizleri
 • Yerli arpa ve buğday çeşitlerinin biyotik ve abiyotik stres faktörlerine olan hassasiyetlerinin belirlenmesi

YÜRÜRLÜKTE OLAN VE TAMAMLANMIŞ OLAN PROJELERİMİZ

 • Fusarium Türlerinde Miselyum Renklenmesinin Moleküler Analizi (TÜBİTAK-3001)
 • Fusarium Türlerinde Genom Boyunca ve Gene Özgün Epigenetik Analizler (TÜBİTAK -1002)
 • Bitki Esansiyal Yağ Bileşenlerinin Fusarium culmorum Üremesi ve Toksin Üretimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi (2209-A)
 • Fusarium graminearum ve F. culmorum Türlerinde Korunmuş DNA Temelli Polimorfizm Uygulamasının Geliştirilmesi (2209-A)
 • Mikroorganizma Genomlarından Kullanıma Hazır DNA Boyut Markırlarının Geliştirilmesi (2209-B)
 • Halkasal Plazmid DNA Vektör Sistemlerinden Küt Uçlu Lineer Vektör Sistemlerinin Geliştirilmesi (2209-A)
 • Buğday’da (Triticum aestivum L.) Tuz Stresi ile İlişkili WRKY Transkripsiyon Faktörlerinin Belirlenmesi (2209-A)

YAYINLARIMIZ VE KATILDIĞIMIZ KONGRELER

 • Yörük, E., Sefer, Ö., Tunali, B., Kansu, B., Sharifnabi, B., & Yli-Mattila, T. Thiophanate methyl susceptibility and alterations in tri5, Mgv1 and StuA expression among Fusarium graminearum and F. culmorum isolates. Journal of Plant Pathology, 100:447-455. (2018). 
 • Sefer, Ö., Yörük, E., Develi, ES, Sezer, AS, Konukcu, Z, 2017. 2,4-Dimetilpirol’ün Başak Yanıklığı Hastalığı Etmeni Fusarium culmorum’un Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, International Journal of Secondary Metabolites, 4(2): 103-113.
 • Gazdağli, A., Sefer, Ö., Yörük, E., Varol, G.İ., Teker, T., Albayrak, G., Investigation of Camphor Effects on Fusarium graminearum and F. culmorum at Different Molecular Levels. Pathogens, 7(4): 90.
 • Yörük, E., Keleş, E.N., Sefer, Ö., Eraslan, M. Salinity and Drought Stress Investigations on Barley (Hordeum vulgare L.) and Wheat (Triticum aestivum L.) Cultivars Planted in Turkey. Journal of Environmental Biology, 39: 943-950. (2018).
 • Yörük, E., Albayrak, G., siRNA quelling of tri4 and tri5 genes related to deoxynivalenol synthesis in Fusarium graminearum and Fusarium culmorum. Journal of Environmental Biology, 40(3):370-376 (2019).

 

19 MART 2020

https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center ; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MN908947 ; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/sars-cov-2-seqs/