DİĞER FAALİYETLER

JOURNAL CLUB ETKİNLİKLERİ

LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ, LİSANS ÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI VE KURUM DIŞI STAJYERLER

 

03 NİSAN 2020

5. Biyoteknoloji Sempozyumu, üniversitemiz bünyesinde Covid-19’dan korunmak amacıyla yapılan ve yapılmakta olan işlemler kapsamında ertelenmiştir.