ARAŞTIRMA GRUPLARI

MAKALELER

Bir “ Beyaz Önlük Giyme Töreni “ Nedeniyle…

Besin Destek Ürünleri ve İlaçlarla Etkileşimleri: Vitamin ve Mineraller

Efüzyonlu Otitis Media: Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

Hematoloji Hastalarının Depresyon, Umutsuzluk ve Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi

Acinetobacter baumannii ‘nin Etken Olduğu Bakteriyemiler İçin Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

İnfertilite ve Tedavi Süresinin Kadınlar Üzerinde Psikiyatrik Etkileri

The Role of Combination of Three- Phase Bone, Labeled Leukocyte and Bone Marrow Scintigraphy in the Diagnosis of Periprosthetic Infections

Kriyoprezerve Blastokist Transferi Sonrasında Rüptüre Olmamış Bilateral Ektopik Gebelik – Olgu Sunumu

Sringomyelinin eşlik ettiği Akut Transverse Myelit ve Lumbar Ponksiyon

03 NİSAN 2020

5. Biyoteknoloji Sempozyumu, üniversitemiz bünyesinde Covid-19’dan korunmak amacıyla yapılan ve yapılmakta olan işlemler kapsamında ertelenmiştir.